Installera avloppsrören själv

Överväger du att installera eller byta ut dräneringsrör själv? Vi delar gärna med sina viktigaste tips och tricks om hur man gör detta så bra som möjligt. Läs dem noga innan du börjar arbetet. Har du fortfarande frågor, tvivlar du på något eller vill du få hjälp av en expert från oss?

Placera avloppsröret själv tips & tricks

Val av material

Gå efter PVC-rör med en tjockare vägg, värmebeständig. Varför? De är mer hållbara, av bättre kvalitet, vilket gör dem mer motståndskraftiga mot värme och de kan inte deformeras snabbt. Den enda fördelen med tunnväggsrör är det billigare priset. Men det säger allt.

Håll dig så mycket som möjligt till ett märke av rör. Annars riskerar du att komplicera själva dräneringen eftersom de separata bitarna inte passar ihop eller inte passar snyggt och helt.

Diameterval

Rörets diameter mäts alltid inifrån. Valet av diameter beror på vilken typ av vatten du behöver tömma. Du kan enkelt hitta alla rekommenderade mått genom en sökning på google.

Om du ansluter flera apparater till samma avlopp väljer du alltid den största diametern som anges. Till exempel tvättställ och dusch = minsta diameter femtio mm.

Förberedelse för installation

Vid nybyggnation eller totalrenovering är det ofta så att byggentreprenören är den person som ska installera dina rör. Stora dräneringsrör placeras under grunden för ditt hem. Om du fortfarande vill göra det själv, vänligen kontakta byggentreprenören.

Att placera avloppsrören kommer alltid först. Så innan du börjar lägga följande rör:

 • Sanitära försörjningslinjer
 • Centralvärmerör
 • Elektriska ledningar

Varför? I praktiken kommer du först att placera de rör eller ledningar som tar mest plats. Lika viktigt är att avluftningskretsen är så kort och rak som möjligt.

Placering av avloppsrör

 • Placera avloppsrören i en jämn lutning för att undvika blockeringar.
  Lutningsstandarden är en centimeter per meter. För regnvatten kan detta vara en halv till en cm.
 • Utloppsrören eller rören måste alltid stabiliseras i öppen mark.
  Du gör detta med sand, cement eller krossad sand. På detta sätt förhindrar du att dräneringsrören sjunker, ackumuleras med vatten och blockeras.
 • Tillhandahåll övervakning av T- eller sifonbrunnar under installationen.
 • Om ditt avloppsrör blockeras kan du enkelt nå blockeringsplatsen via T: s eller sifonbrunnar utan att bryta arbetet. Ett sifonavlopp stoppar också avloppslukten så att du inte får dålig lukt i huset och fångar upp allt fett så att det inte ackumuleras i avloppsrören.
 • Undvik att använda skarpa svängar.
 • Vi rekommenderar att du gör en böjning på fyrtiofem grader två gånger istället för nittio grader en gång.
 • Limma eller glida ihop?
 • PVC-avloppsrör kan enkelt limmas med PVC-lim. Observera att när det är limmat är det omöjligt att lossa anslutningen och korrigera den. Du kan också välja att ansluta dina rör med en gummitätning.

Obligatorisk separering av regn och avloppsvatten

Flamländsk miljölagstiftning föreskriver ett antal rättsliga skyldigheter inom separering av avloppsvatten. Regnvattnet måste släppas ut direkt i en regnvattenbrunn för återanvändning eller kan avledas till underlaget via infiltration.

Avloppsvattnet släpps ut i det offentliga avloppssystemet. Användning av en septiktank är obligatorisk för detta på vissa platser. På platser där det inte finns något offentligt avloppssystem måste du som boende vara ansvarig för rening av avloppsvattnet.

Kontakta oss för stambyte i Stockholm!